ОПТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ЛУМИНЕСЦЕНЦИЯ

Луминесценция е общото наименование на свойството на някои скъпоценни камъни да излъчват във видимия спектър (да светят) в тъмнината, когато са облъчени с различни типове лъчи (напр. ултравиолетови).

Най-важна разновидност на луминесценцията е флуоресценцията, наречена така по името на минерала флуорит, при който явлението е наблюдавано за първи път. Представлява излъчване във видимия спектър при облъчване на камъка с ултравиолетови лъчи. Използва се често от специалистите-гемолози при идентифициране и различаване на синтетични от естествени скъпоценни камъни.


350_fluorescence

Луминесценцията при облъчване с рентгенови лъчи се използва за различаване на сладководни от соленоводни перли, но това се извършва изключително в лабораторни условия, с използване на специализирана апаратура и при съответни предпазни мерки