РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ И НА СЛОЖНИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ БИЖУТЕРСКИ ЕЗИК - Ц
A Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я


Ц
В този скромен "речник" Ви предлагаме за бърза справка кратки и простички обяснения на термини и названия, използвани в областта на бижутерията. Там, където сайтът разполага със статии или снимки, поясняващи по-подробно значението или даващи нагледен пример за сложното нещо, пускаме хипервръзка.

"Напред! Науката е слънце ..." - Стоян Михайловски, 1892 г.

цвят - способност на минералите да поглъщат една или няколко части от светлинния спектър в диапазона на чувствителност на човешкото око от 750 nm (червено) до 380 nm (виолетово); субективно възприятие на светлината от човешкото око
цепителност - свойство на минералите да се раздвояват по равни и често лъскави повърхности, имащи отношение към ориентацията на кристалната им решетка; съществуват минерали със съвършенна, с ясна (средна) и с несъвършенна цепителност, както и минерали без цепителност
циркон - циркониев силикат (ZrSiO4), естествен минерал с диамантен блясък; цирконът с жълт цвят се нарича хиацинт; използван и високо ценен в бижутерият скъпоценен камък
циркониев двуокис - ZrO2, понякога наричан циркониа - рядък естествен минерал с моноклинна кристална решетка; синтетичният циркониев двуокис с кубична кристална решетка, наричан кубичен циркон и обозначаван понякога като CZ, е един от най-познатите симуланти на диаманта, поради високия си коефициент на лъчепречупване; кубичният циркон се синтезира в най-разнообразни цветове; по-тежък е от диаманта и има значително по-ниска топлопроводност, което го прави лесен за разпознаване при исползване на подходящ прибор
цирконий - Zr, метал с пореден номер 40 от таблицата на Менделеев
цоизит - друг начин на изписване и произнасяне на "зоисит"