backgr

Събота, 17 Април, 2021
НАУКАТА

Най-старият (в европейската история) оцелял трактат за минералите и скъпоценните камъни е този на Теофраст (IV-III в.пр.н.е.) - "За камъните".

Възможно и много вероятно е на Изток, в Китай и/или в Индия, да има и по-ранни трудове от този на Теофраст, предвид важното място, което заемат скъпоценните камъни в тези древни цивилизации.

sep_08

Основите на съвременната гемология са положени през 1908 година от Националната асоциация на златарите на Великобритания, която учредява за свои нужди Комитет по гемология, по-късно прерастнал в световно-известната Гемоложка асоциация на Великобритания (Gem-A).

sep_04

Познатата на широката публика формула "4C" (от английските "Carat" - карат, "Color" - цвят, "Clarity" - чистота, "Cut" - пропорции) е разработена от Американския институт по гемология (GIA) през 40-те и 50-те години на 20 век, за да предостави на специалистите, търговците и купувачите унифициран способ за оценка на обработените диаманти. Въпреки че съществуват и други методологии за оценка, тази на "четирите С" понастоящем е де-факто стандарт, предвид широката си популярност. Специалистите са склонни да приемат, че пропорциите на обработения диамант са най-важният от тези 4 основни параметъра. Добре подбраните пропорции определят блясъка и дисперсията на светлина на съответния диамант и често могат да "маскират" определени недостатъци в цвета и чистотата. Също така пропорциите определят субективното възприемане за големина на даден диамант спрямо неговото тегло, т.е. диаманти с еднакво тегло могат да изглеждат различно големи или обратно - диаманти изглеждащи видимо еднакви на големина да са с различно тегло.

sep_11

Гемоложката лаборатория Гюбелин (Люцерн, Швейцария/ Хонг Конг, Китай), от създаването си през 20-те години на 20 век досега, е пример за подражание по отношение авторитет, репутация и качество на предлаганите услуги. Сферата в която лабораторията е ненадмината (според преобладаващите мнения) е установяване на вероятния географски произход на скъпоценните камъни. Лабораторията притежава уникална колекция от няколко десетки хиляди референтни образци на различни скъпоценни камъни от различни действащи, изчерпани и затворени мини/находища. Още от самото начало на създаване на колекцията произходът и придобиването на образците се контролира по изключително строги вътрешни стандарти, което в комбинация с най-модерната налична гемоложка апаратура и невероятния професионализъм на експертите гарантира достоверността на заключенията в сертификатите, издавани от лабораторията.