backgr

Четвъртък, 13 Юни, 2024
СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ

КОИ СА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ?

Благородните материали с минерален произход, които най-често са използвани в бижутерията, се наричат скъпоценни и полускъпоценни камъни. Традиционно, тази група включва някои материали от животински и растителен произход, притежаващи благородни характеристики, като например кехлибара, перлите и корала.

От повечето от над 2000 познати естествени минерала, по-малко от 100 се използват в качеството им на благородни камъни, като само 16 са придобили особена “важност”. Това са берил, гранат, диамант, жад, кварц, корунд, лапис лазули (лазурит), оливин, опал, топаз, турмалин, тюркоаз, фелдшпат, хризоберил, циркон и шпинел. Някои от тези минерали ни “дават” повече от един благороден камък; берилът, например, се среща като изумруд и аквамарин, а корундът – под формата на рубин и сапфир. Науката изучаваща минералите се нарича МИНЕРАЛОГИЯ, а тази – изучаваща различните аспекти на благородните камъни – ГЕМОЛОГИЯ.

320_06_6523_ruby_emerald_sapphire_diamond_big_four 320_07_3669_topaz_amethyst_iolite_citrine_aquamarine_peridot_garnet

Съгласно действащото в Р България законодателство легалната дефиниция на термина скъпоценни камъни е следната: стойностни минерали с естествен произход, известни под наименованията диамант, в т.ч. като брилянт, корунд (рубин, сапфир), берил (смарагд), хризоберил (александрит), черен благороден опал, топаз и шпинел.

В световната практика все по-често се налага тенденцията на неразделяне на камъните на скъпоценни и полу-скъпоценни, а обобщаване на всички (с изключение на диаманта) благородни камъни под термина “цветни камъни”, за да бъдат отличени от други декоративни камъни, които също притежават високи естетически качества, но се използват основно за облицовки, мозайки, скулптури и др. Все пак точна граница между горните термини е трудно да се постави поради различните културни и законодателни традиции, наличието на множество национални и международни организации и асоциации занимаващи се с различните аспекти на изучаването, обработката, търговията и др. с благородни камъни, както и личните предпочитания на отделни автори, наложили се като авторитети в областта на гемологията.


Ние ще използваме термина СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, тъй като отделни образци на различни традиционно не толкова скъпи минерали могат да достигнат много високи продажни цени. Също така различните култури традиционно са развили предпочитание към отделни скъпоценни камъни, което ги прави най-скъпи в определена част от света. Примери за това са цивилизацията на Китай с нейната хилядолетна страст към нефрита и, през последните няколко века, към жадеита и Североамериканските индианци с тяхната привързаност към тюркоаза.

Скъпоценните камъни са привличали човечеството от древни времена и отдавна се използват за изработване на бижута и украшения. Основното качество, което един скъпоценен камък трябва да притежава, е красота. Красотата може да се “крие” в цвета на камъка или в неговото отсъствие, като във втория случай изключителната прозрачност и вътрешен “огън” могат да са причина за необичайната привлекателност.

Иридесценция, опалесценция, астеризъм, шарка и лустро са други оптически характеристики, които могат да са в основата на красотата и привлекателността на скъпоценния камък.

Скъпоценният камък трябва да бъде също така и траен, за да може да запази дълго време своята полировка, както и да издържа на въздействията от постоянното боравене с него или носене под формата на накит.

В допълнение към тяхното използване за украшения, скъпоценните камъни са определяни от много цивилизации като чудотворни и са им приписвани тайнствени способности и сили. На разните скъпоценни камъни са приписвани различни, а понякога и припокриващи се свойства. За диаманта, например, се е смятало, че придава на своя притежател и носител сила в битката и го е предпазвал от призраци и магии. Следи от подобни вярвания могат да се открият в съвременната практика на носене на определен камък съгласно месеца на раждане.

Стойността на даден скъпоценен камък зависи от множество фактори: разпространеност и предлагане, големина, прозрачност, цвят, обработка, модни тенденции, др.

Различните аспекти на скъпоценни камъни са разгледани в този раздел. "Кликайте" смело по бутоните и падащите менюта - ще останете приятно изненадани!