ДЪРВО

Дървото е традиционен материал за изработване на украшения и накити