backgr

 Уважаеми клиенти! Информираме Ви, че временно преустановяваме приемането на поръчки за изработване на НОВИ бижута. През електронния магазин ще изпълняваме поръчки единствено за НАЛИЧНИ бижута, БЕЗ КОРЕКЦИИ по тях. Благодарим за разбирането!               

Рая и Ивенчев

Сряда, 08 Февруари, 2023
ОПТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОЗРАЧНОСТ

Скъпоценните камъни могат да бъдат прозрачни, полупрозрачни и непрозрачни.

При непрозрачните камъни като халцедон, лапис-лазули и тюркоаз, светлината многократно е отразявана, пречупвана и поглъщана във вътрешността на камъка от многобройни микрозърна, микроповърхнини, включвания и др., и в крайна сметка е изцяло отразена или погълната.

Когато светлината е само частично отслабена при нейното преминаване през камъка, то той се счита за полупрозрачен.