backgr

Сряда, 24 Април, 2024
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ

Основните характеристики на скъпоценните камъни могат да се разделят на две основни групи - ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ и ОПТИЧЕСКИ.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ

Физическите свойства на скъпоценните камъни твърдост и относително тегло, както и начинът по който те се разчупват, зависят от химическите връзки, а също така и от атомната структура на съответния камък. Това има отношение към износоустойчивостта, способността да запазва дълго време полировката си, устойчивостта към удар и други практически качества на всеки скъпоценен камък, вграден във Вашето бижу.


Списъкът на по-важните физико-механически свойства включва:


ОПТИЧЕСКИ СВОЙСТВА НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ

От всички разнообразни свойства на скъпоценните камъни оптичните свойства са от най-фундаментално значение. Те определят цвета и лустрото, огнения блясък и луминесценцията, играта на светлина, както и проблясванията в цветовете на дъгата (иридесценция).

Специалните светлинни и цветови ефекти са в основата на привлекателността на множеството скъпоценни камъни и ги отличават от останалите декоративни или обикновени камъни (напр. мрамор, гранит и т.н.), като колкото по-ярко изразени са те, толкова по-привлекателни, по-желани, но и по-скъпи са съответните екземпляри.

Основните оптическите свойства на скъпоценните камъни включват:

За да научите повече за всяко отделно свойство или оптичен ефект на скъпоценните камъни, "кликнете" с мишката върху съответния термин.