backgr

 Уважаеми клиенти! Информираме Ви, че временно преустановяваме приемането на поръчки за изработване на НОВИ бижута. През електронния магазин ще изпълняваме поръчки единствено за НАЛИЧНИ бижута, БЕЗ КОРЕКЦИИ по тях. Благодарим за разбирането!               

Рая и Ивенчев

Сряда, 08 Февруари, 2023
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ

Основните характеристики на скъпоценните камъни могат да се разделят на две основни групи - ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ и ОПТИЧЕСКИ.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ

Физическите свойства на скъпоценните камъни твърдост и относително тегло, както и начинът по който те се разчупват, зависят от химическите връзки, а също така и от атомната структура на съответния камък. Това има отношение към износоустойчивостта, способността да запазва дълго време полировката си, устойчивостта към удар и други практически качества на всеки скъпоценен камък, вграден във Вашето бижу.


Списъкът на по-важните физико-механически свойства включва:


ОПТИЧЕСКИ СВОЙСТВА НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ

От всички разнообразни свойства на скъпоценните камъни оптичните свойства са от най-фундаментално значение. Те определят цвета и лустрото, огнения блясък и луминесценцията, играта на светлина, както и проблясванията в цветовете на дъгата (иридесценция).

Специалните светлинни и цветови ефекти са в основата на привлекателността на множеството скъпоценни камъни и ги отличават от останалите декоративни или обикновени камъни (напр. мрамор, гранит и т.н.), като колкото по-ярко изразени са те, толкова по-привлекателни, по-желани, но и по-скъпи са съответните екземпляри.

Основните оптическите свойства на скъпоценните камъни включват:

За да научите повече за всяко отделно свойство или оптичен ефект на скъпоценните камъни, "кликнете" с мишката върху съответния термин.