backgr

 Уважаеми клиенти! Информираме Ви, че временно преустановяваме приемането на поръчки за изработване на НОВИ бижута. През електронния магазин ще изпълняваме поръчки единствено за НАЛИЧНИ бижута, БЕЗ КОРЕКЦИИ по тях. Благодарим за разбирането!               

Рая и Ивенчев

Сряда, 08 Февруари, 2023
ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО ИЛИ ПЛЪТНОСТ

Относителното тегло на всеки скъпоценен камък е неговото тегло, съпоставено с теглото на същия обем вода при температура 4 градуса по скалата на Целзий. Колкото по-висока плътност имат минералите, изграждащи съответния камък, толкова по-тежък или с по-високо относително тегло ще бъде той.

Относителното тегло се определя от химичния състав и кристалната структура на минерала. Например, диамантът и графитът са чист въглерод, но с различна кристална структура, което определя и различното относително тегло, респ. плътност - 2.09–2.23 g/cm3 за графита с хексагонална кристална решетка и 3.50-3.53 g/cm3 за диаманта с кубична кристална решетка (за сравнение, содалитът също има кубична кристална решетка, но различен от диаманта химичен състав, съответно относителна плътност 2.14-2.40 g/cm3).

Диапазонът на относителното тегло варира от кехлибара, със стойност 1.05-1.09 g/cm3, през опала с относително тегло от 1.88-2.50 g/cm3, жадеита – 3.30-3.38 g/cm3, сапфира – 3.95-4.03 g/cm3, циркониума (ZrO2) – 5.50-6.0 g/cm3, до цинобъра – с относително тегло от 8.0-8.2 g/cm3, като повечето от по-популярните скъпоценни камъни са в диапазона 2.50-4.20 g/cm3. За сравнение, относителното тегло на чистото сребро е 10.49 g/cm3, а на чистото (24-каратово) злато – 19.3 g/cm3.

В следващата таблица поместваме сравнителни данни за относителните тегла на по-известните скъпоценни камъни и някои познати метали и други материали.