backgr

 Уважаеми клиенти! Информираме Ви, че временно преустановяваме приемането на поръчки за изработване на НОВИ бижута. През електронния магазин ще изпълняваме поръчки единствено за НАЛИЧНИ бижута, БЕЗ КОРЕКЦИИ по тях. Благодарим за разбирането!               

Рая и Ивенчев

Сряда, 08 Февруари, 2023
ВИДОВЕ КОСТ КАТО БИЖУТЕРСКИ МАТЕРИАЛ

От различните видове животински кости, най-често в качеството на бижутерски материал е използвана слоновата кост. Напоследък слоновете не си я дават и затова се ползват други видове кости.

РЕЗБОВАНА ФИГУРА ОТ КОСТ РЕЗБОВАНА СЛОНОВА КОСТ РЕЗБОВАНА СЛОНОВА КОСТ - ДЕТАЙЛ

ФИГУРКА ОТ БОЯДИСАНА СЛОНОВА КОСТ

ФИГУРКИ ОТ БОЯДИСАНА СЛОНОВА КОСТ

ФИГУРКА ОТ БОЯДИСАНА СЛОНОВА КОСТ

Всички показани по-горе произведения на приложното изкуство (с изключение на фигурата най-горе вляво) са от слонова кост, боядисана или с естествен цвят, изработени са през 19 век в Китай и са изложени в Музея на азиатското изкуство в Сан Франциско. Снимката най-горе вляво е на съвременна резба изложена за продан в магазин, и най-вероятно е от биволска кост.

По-долу са поместени снимки на две декоративни ветрила от слонова кост с инкрустации от скъпоценни камъни. И те са изработени през 19 век в Китай и както вече правилно предположихте са изложени също в Музея на азиатското изкуство в Сан Франциско.

ВЕТРИЛА ОТ СЛОНОВА КОСТ ЛЯВОТО ВЕТРИЛО В ДЕТАЙЛ ДЯСНОТО ВЕТРИЛО В ДЕТАЙЛ ДРЪЖКА И КОПРИНЕН ПИСКЮЛ НА ЛЯВОТО ВЕТРИЛО В ДЕТАЙЛ


Слоновата "кост" е на практика част от зъбите или бивните на слона.

Регистрирани са слонски бивни с дължина над 3 м. Най-тежкият познат бивник на азиатски слон е 39 кг, докато в Британския музей по естествена история се пазят двойка бивни на африкански слон с общо тегло от 209 кг.

Химическата структура на зъбите и бивните на млекопитаещите е една и съща, независимо от конкретния биологичен вид. В английския език съществува един единствен термин - "ivory", който обобщава материала изграждащ зъбите и бивните на слона, хипопотама, моржа, нарвала и мамута (изкопаем бозайник измрял през последната ледникова епоха), и който материал е подходящ по качество и размери за изработка на различни предмети на лукса, за украса или за по-ежедневна употреба.

Нарвалът е морски бозайник, вид средноголям зъбат кит, при мъжките екземпляри на който лявостоящия резец на горната челюст се развива под формата на бивник с лявоориентирана спираловидна структура. На дължина може да достигне над 3 м, а на тегло - над 10 кг.

ЗЪБ ОТ НАРВАЛ (В СРЕДАТА) ЗЪБ ОТ НАРВАЛ - БЛИЗЪК ПЛАН

Традиционно материалът от бивните на слоновете и от зъбите на други животни е използван от древността до наши дни за изработване на предмети за бита, на накити и украшения, както и на предмети на лукса. Показаните по-долу предмети са от колекцията на Музея за приложни изкуства и занаяти в Загреб, Хърватска.

МЕДАЛЬОН ОТ СЛОНОВА КОСТ ДРЪЖКА НА БАСТУН ОТ СЛОНОВА КОСТ ГРИВНА ОТ СЛОНОВА КОСТ

В по-ново време слоновата кост е използвана традиционно и за изработка на топки за билярд и за клавиши на пиана. Едни от първите пластмаси, напр. целулоида, са разработени през 19 век в процеса на търсене на заместител на слоновата кост при изработването на топки за билярд.