backgr

Вторник, 28 Юни, 2022
СТОМАНАТА КАТО БИЖУТЕРСКИ МАТЕРИАЛ

Неръждаемата стомана се използва напоследък като материал за масово производство на евтини бижута. Има и скъпи такива, вкл. с диаманти и прочие, но това не променя нещата и нашето отношение към стоманата като бижутерски материал.